Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Không đề

                                 
 Nhà xuân đào thm chng có mai
 Thong nghe trong gió tiếng th dài
 Mai n trước đào sao ch kén
 Bi ti tơ tr,ch trách ai.

1 nhận xét: