Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012


                                   Ca Rao
                            *Bao giờ trạch đẻ ngọn đa
                      Hàng giả, hàng nhái may ra tiệt nòi  


                            *Đồng tiền nước mắt mồ hôi
                      Mua phải hàng rởm trời ơi bực mình


                            *Trèo lên cây bưởi hái hoa
                      Sếp đi cơ sở nhận quà em dâng


                            *Một rằng thương,hai rằng thương
                      Ba ông bệnh nặng một giường nằm chung


                            *Đường dài khắp chợ,cùng quê
                      Ổ voi,lô cốt,kẹt xe tối ngày


                                           Tự vị tiếng lóng
*Bám càng:Đi theo khi không có tiêu chuẩn.
Ví dụ:minh vừa bám càng mấy thằng bạn đi du lịch "chùa" đã quá.
*Tiền chùa:Tiền của công,chỉ một số người có chức quyền,nhưng vô trách nhiệm tiêu vô tội vạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét