Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012


                             Đỡ Tốn
Thấy đường dẫn điện vào làng trụ toàn làm bằng cây tre,một người hỏi:
- Sao không làm trụ bê tông mà toàn bằng trụ tre?
- Làm bê tông lõi tre thì bị phê phán, kỉ luật ngay, chứ làm toàn bằng tre đỡ tốn xi măng lai chẳng ai kỉ luật được.
- ??!!                                   Lừa
- Đố cậu:con lừa mẹ là gì?
- Là con lừa sinh ra con lừa con,gọi là con lừa mẹ...
- Thế con lừa con là gì?
- Con lừa con là con của con lừa mẹ chứ còn gì nữa.
- Cậu trả lời lằng nhằng quá,mẹ lừa con lại gọi là con lừa mẹ.
- Chứ còn sao nữa?
- Thực ra con lừa mẹ là con nói dối mẹ,còn con lừa con la con tự dối mình thế thôi
- ??!!                                   Ca Rao
                                     * Anh đi có biết quê nhà
                            Ao chuôm lấp hết mưa là ngập ngay
                                      Sông quê giờ rác trôi đầy
                            Một dòng đen kịt mùi bay hôi rình
                                       Miếu xưa,chùa cũ,mái đình
                            Trùng tu,tôn tạo biến thành mới toanh
                                     *Nước mình lắm rạch nhiều sông
                            Giờ lo thiếu nước thật không thể ngờ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét